Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Α.E., μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Νοσηλευτικό Προσωπικό, συγκεκριμένα:

ΜΑΙΕΣ

Οι κάτοχοι της θέσης θα προσφέρουν Μαιευτικές Υπηρεσίες στην Κλινική μας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Άριστες γνώσεις, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα, δυναμισμό, ευελιξία και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.

Πτυχίο Μαιευτικής  & Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο  email: humanresources@mitera.gr ή  μέσω fax  στο 210-6869465 .