Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Άγιος Ραφαήλ στην Λάρνακα ζητά Μαιευτικό προσωπικό για πλήρη  απασχόληση.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μαιευτικής
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο Μαιών
 • Γνώση Η/Υ
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

Επιπρόσθετα Προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα:

 • Αξιολογεί Λεχωίδες
 • Χορηγεί φάρμακα σε λεχωίδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού
 • Προετοιμάζει τις ασθενείς/εγκυμονούσες για χειρουργικές επεμβάσεις.
 • Παρατηρεί και καταγράφει την πορεία της κατάστασης των ασθενών/εγκυμονούσων.
 • Διευθετεί έτσι ώστε οι ασθενείς/λεχωίδες να νιώσουν άνετα και ασφαλισμένα
 • Παρέχει βοήθεια στους Ιατρούς σε τεστ και αξιολογήσεις
 • Διατηρεί και διαχειρίζεται αρχεία ασθενών
 • Εφαρμόζει τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του νοσοκομείου

Προσφέρονται:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 13ος / κοινωνική ασφάλιση / πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Αιτήσεις:

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο email: saintraphael@cytanet.com.cy

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: 24 840 840

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δε θα ληφθούν υπόψη για αυτό οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση.