ΙΑΣΩ

Το ΙΑΣΩ, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και  προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να προσλάβει:

MAIΕΣ/ΜΑΙΕΥΤΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα :

  • Πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μαιών
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία στον τομέα της υγείας

Αιτήσεις :

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.iaso@iaso.gr