Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

για (1) θέση ειδικότητας Μαίας στο ανοιχτό Πολυιατρείο των Γιατρών του Κόσμου στην Αθήνα

                              Σύμβαση ορισμένου χρόνου για τρεις μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

 

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στα πλαίσια λειτουργίας του ανοιχτού πολυιατρείου στην Αθήνα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

Μία (1) θέση Μαίας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 16 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία). Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει:

 • Παροχή υπηρεσιών μαιευτικής φροντίδας στο ανοιχτό πολυιατρείο Αθήνας ή όπου αλλού χρειαστεί.
 • Προστασία και προαγωγή της υγείας των ασθενών.
 • Παροχή συμβουλευτικής πάνω σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, αντισύλληψης,θηλασμού κ.α.
 • Συνεργασία με το Ιατρικό Προσωπικό και την Κοινωνική Υπηρεσία της ομάδας προκειμένου να πραγματοποιούνται παραπομπές των διαφόρων περιστατικών στις κατάλληλες υπηρεσίες.
 • Συστηματικά παρακολούθηση της πορείας των ασθενών, σε συνεργασία με το Ιατρικό Προσωπικό.
 • Διατήρηση αρχείου περιστατικών και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.
 • Έγκυρη ενημέρωση του Υπεύθυνου σχετικά με τυχόν ελλείψεις σε φαρμακευτικό υλικό και αναλώσιμα.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Τίτλος σπουδών Μαιευτικής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στα πλαίσια της ομάδας.
 • Δεξιότητες οργάνωσης.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσεων.

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του Covid-19 ή νόσησης σε ισχύ (βάση του Ν. 4820/2021, ΦΕΚ 23.07.2021 Αρ. 206)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Μαία – Αθήνα»,  έως την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 (βάση ημέρας και ώρας αποστολής email με τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών

Η Πρόεδρος

Τζιουβάρα Χαρίκλεια

 

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

«Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία»