Το Mediterranean Hospital of Cyprus, ένα υπερσύγχρονο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Λεμεσό (Κύπρος) σε αναπτυξιακή τροχιά και με συμμετοχή του στο νέο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) της Κύπρου αναζητεί Μαίες για πλήρη και μόνιμη απασχόληση.

 

 

Καθήκοντα/Περιγραφή θέσης

 

 • Υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του μαιευτικού θαλάμου
 • Τήρηση διαδικασιών και κανονισμών του τμήματος του
 • Χορήγηση φαρμάκων βάση ιατρικών οδηγιών
 • Ενημέρωση προϊστάμενου σχετικά με την πορεία των ασθενών.
 • Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα πάντα υπό την έγκριση της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Επιθυμητό Προφίλ

 

 • Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
 • Ικανότητα να παραμένει αποτελεσματικός/η κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Καλή γνώση ελληνικής γλώσσας και βασική γνώση αγγλικής.
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Στους υποψηφίους οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών και δυνατότητες ανέλιξης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@medihospital.com.cy το αργότερο μέχρι τις 07/05/2021.