Πατήστε στο παρακάτω link προκειμένου να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ομάδων στην Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ένταξη νεοφυών Γυναικείων Επιχειρηματικών Ομάδων και Επιχειρήσεων