Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ένταξη νεοφυών Γυναικείων Επιχειρηματικών Ομάδων και Επιχειρήσεων