Μαία διορισμένη στο Νοσοκομείο Σητείας ζητά αμοιβαία μετάθεση για το Θριάσιο ή το  Αττικο Νοσοκομειο

vulapapadopoulou@yahoo.com