Μαία με οργανική θέση στο ΠΓΝ Αττικόν ζητά αμοιβαία μετάταξη με Μαία – Μαιευτή με οργανική θέση σε κάποιο από τα νοσοκομεία του κέντρου των Αθηνών. (Έλενα , Αλεξάνδρα ή Αρεταίειο.)

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
6997029440, 2109246561