Ζητούνται Μαίες για πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού 2η ΔΥΠΕ και σύντομα όταν θα προκηρυχθεί και μόνιμη θέση την οποία μπορεί να διεκδικήσει. Υπάρχει διάθεση για συνεργασία και εκπαίδευση των νέο προσληφθέντων.

Τηλ. Επικοινωνίας : 2275 350243