Η Γενική Κλινική Δωδεκανήσου στη Ρόδο μέλος του Ομίλου Euromedica, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης), αναζητά για άμεση απασχόληση Σεζόν Καλοκαίρι 2023:

ΜΑΙΕΣ για Σεζόν Καλοκαίρι 2023

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι, Α.Τ.Ε.Ι,Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή και ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια
  • Ευελιξία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα
  • Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Κάλυψη Διαμονής & Διατροφής
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
  • Δυνατότητα απασχόλησης full σεζόν (Μάιος- Οκτώβριος) ή και σε μηνιαία-δίμηνη βάση
  • Προοπτική ευρύτερης συνεργασίας με τον Όμιλο Euromedica

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του παρακάτω link αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας Season RHD.

https://www.euromedica.gr/%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%83-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CE%B9-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%83-%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B3/