Ζητείται μαία για γυναικολογικό ιατρείο στην Καλλιθέα με υποκατάστημα και στους Αμπελόκηπους.
Πρόκειται για έμμισθη θέση και απασχόληση 20 ώρες την εβδομάδα.
Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται γραμματειακή υποστήριξη στο ιατρείο καθώς και δυνατότητα παράστασης σε τοκετούς.
Γνώση Αγγλικών, χειρισμού Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης απαραίτητα.
Αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στο email: panbelitsos@yahoo.com