Απαραίτητα προσόντα:

Γνώση αγγλικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, επαγγελματισμός και επικοινωνιακές ιδιότητες

Αποστολή βιογραφικών στο m.papaderaki@gmail.com