14/4/21

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ COVID-19

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών/Μαιευτών της Αθήνας, Σ.Ε.Μ.Α., αντιλαμβανόμενος τις ανάγκες που επιβάλει η παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πανδημίας Covid-19 θα είναι πάντα παρών προκειμένου να συμβάλει στη διαχείριση των απαιτήσεων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει και η χώρα μας.

Η πανδημία της Covid-19 μπορεί τη συγκεκριμένη στιγμή να βρίσκεται στη κορύφωσή της, όμως αυτό δε σημαίνει ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες στις γυναίκες, στις μητέρες και στα νεογνά τους πρέπει να υποβαθμιστούν. Αποτελούν ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας με το θεμελιώδες δικαίωμα στην αξιοπρέπεια.

Θεωρούμε λοιπόν ότι αποδυναμώνοντας τα γυναικολογικά και μαιευτικά και νεογνολογικά τμήματα από μαίες, ελλοχεύουν κίνδυνοι.

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών/Μαιευτών της Αθήνας λόγω της κρισιμότητας της περιόδου που διανύουμε ζητά τα εξής:

  • Την ανάθεση αλλότριων καθηκόντων, με γραπτή εντολή, από τους υπευθύνους-αρμόδιους προκειμένου να υπάρχει νομική κάλυψη των εργαζόμενων Μαιών /Μαιευτών στα τμήματα covid και όχι μόνο με προφορικές εντολές.
  • Την άμεση εκπαίδευση των μαιών/μαιευτών σε θέματα φροντίδας ασθενών από Covid 19 λοίμωξη, όπου κρίνεται απαραίτητο λόγω των συνθηκών να συμβάλουν στη νοσηλεία τους.
  • Τη μη αποδυνάμωση των γυναικολογικών, μαιευτικών και νεογνικών τμημάτων υποβαθμίζοντας  την παρεχόμενη γυναικολογική και περιγεννητική φροντίδα λόγω της υγειονομικής κρίσης.
  • Την άμεση επαναφορά στην προ κρίσης κατάσταση ευθύς λήξεως αυτής.

Οι Μαίες/Μαιευτές βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή, συμβάλλοντας με όλες τους τις δυνάμεις  και προασπίζοντας τα δικαιώματα των γυναικών και των νεογνών.

 

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ.)

ΑΡ.ΠΑΠΠΑ 2, 115-21 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210 6465 691 – 210 6429 675  Fax: 210 6465 691

Email:sema-icm@otenet.gr