ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
              Πειραιώς και Αιγαίου
        Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κω
                      Ιπποκράτους 34
                     Κως  85300
                     2242360222
                    22420 22125
                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Εν όψει της επικείμενης έναρξης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών στην πλατφόρμα https://loipoepikouriko.moh.gov.gr,  σας γνωρίζουμε ότι για το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κω έχουν ήδη προκηρυχθεί 2 θέσεις ΤΕ ΜΑΙΩΝ (ΑΔΑ : 900Ξ46904Τ-ΛΔΥ), οι οποίες και παραμένουν κενές. Παρακαλούμε όπως γνωστοποιήσετε την παρούσα στα μέλη σας με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.