Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 2022 σας προσκαλεί σε ημερίδα με θέμα: «Θηλασμός και Υγεία: Στόχος Δημόσιας Υγείας».

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΔΥ