ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

 

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών/Μαιευτών της Αθήνας, Σ.Ε.Μ.Α., αντιλαμβανόμενος τις ανάγκες που επιβάλει η παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πανδημίας Covid-19 θα είναι πάντα παρών προκειμένου να συμβάλει στη διαχείριση των απαιτήσεων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει και η χώρα μας.

Η πανδημία της Covid-19 μπορεί τη συγκεκριμένη στιγμή να βρίσκεται στη κορύφωσή της, όμως αυτό δε σημαίνει ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες στις γυναίκες, στις μητέρες και στα νεογνά τους πρέπει να υποβαθμιστούν. Αποτελούν ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας με το θεμελιώδες δικαίωμα στην αξιοπρέπεια.

Θεωρούμε λοιπόν ότι αποδυναμώνοντας τα γυναικολογικά, μαιευτικά και νεογνολογικά τμήματα από μαίες, ελλοχεύουν κίνδυνοι.

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών/Μαιευτών της Αθήνας λόγω της κρισιμότητας της περιόδου που διανύουμε ζητά τα εξής:

  • Την άμεση εκπαίδευση των μαιών/μαιευτών σε θέματα φροντίδας γυναικών και νεογνών από Covid 19 λοίμωξη και προφύλαξη αυτών με παροχή των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας, όπως ορίζεται από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
  • Τη μη αποδυνάμωση των γυναικολογικών, μαιευτικών και νεογνολογικών τμημάτων υποβαθμίζοντας  την παρεχόμενη γυναικολογική και περιγεννητική φροντίδα λόγω της υγειονομικής κρίσης.

 

Οι Μαίες/Μαιευτές βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή, συμβάλλοντας με όλες τους τις δυνάμεις  και προασπίζοντας τα δικαιώματα των γυναικών και των νεογνών.

Το ΔΣ του ΣΕΜΜΑ, θα ήθελε ακόμη μια φορά να ευχαριστήσει τους συναδέλφους, μαίες και μαιευτές, που μάχονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τους ευχόμαστε Καλή Χρονιά, με υγεία και δύναμη.