Παρακαλούμε πολύ όσα μέλη μας το επιθυμούν να μας αποστείλουν φωτογραφίες τους από το χώρο εργασίας τους, την περίοδο της πανδημίας.

Το ΔΣ του ΣΕΜΜΑ