Δείτε στα συνημμένα αρχεία την προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο “Ανθρώπινη Αναπαραγωγή¨ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 καθώς και την επιστολή του Διευθυντή του προγράμματος καθηγητή κ. Νικολέττου Νικόλαου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΠΣ AΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2021-22

Επιστολή ΜΠΣ από Επιστημονικά Υπεύθυνο 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 2021-22