Παρακαλούμε πατήστε στον σύνδεσμο για να δείτε τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΜΜΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25/04/2021

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΜΜΑ 25-04-2021