Το Παγκόσμιο Συνέδριο Προγεννητικών Επιστημών θα γίνει 6-9 Οκτωβρίου 2022 διαδικτυακά, με 126 ομιλητές από όλο τον κόσμο και με θέμα “Προγεννητικές Επιστήμες, Η σχέση Ανθρώπου και Φύσης και η Βιωσιμότητα της Ζωής”. Το συνέδριο θα γίνει στα Αγγλικά.

Πληροφορίες για το συνέδριο, τους ομιλητές, διοργανωτές κλπ. θα βρείτε στο https://www.prenatalsciencespartnership.org/el