Το Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων αποτελεί ένα σημείο απρόσκοπτης και αδιάλειπτης εξυπηρέτησης όπου κάθε μαία-μαιευτής μέλος του ΣΕΜΜΑ , μπορεί να έχει ενημέρωση για  τις οικονομικές του συναλλαγές με τον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθηνών.

Για να μπορέσετε να εισέλθετε στο σύστημα χρειάζεται να γνωρίζετε τον αριθμό μητρώου σας καθώς και έναν μοναδικό κωδικό μέλους που τον λαμβάνετε μετά από αίτημά σας στη Γραμματεία, με αποστολή mail στο sema-icm@otenet.gr.

Επίσης, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα θα πρέπει απαραίτητα να μας έχετε δηλώσει το ΑΦΜ σας.

Για να κάνετε είσοδο στο σύστημα, ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://semma.qprimeerp.gr/ 

ΣΔΟΠΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕΜΜΑ