Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσεως μαίας σε αυτοκίνητη μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας,

Μαία ζητείται προς πρόσληψη με αντικείμενο την λήψη κολποτραχηλικών επιχρισμάτων (εξέταση Τεστ Παπανικολάου),σε εξεταστήριο αυτοκίνητης μονάδας του Ιδρύματος, στην οποία πραγματοποιούνται προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. / άδεια άσκησης επαγγέλματος μαίας.
  2. Πενταετής προϋπηρεσία τουλάχιστον.
  3. Επαρκής εμπειρία λήψης κολποτραχηλικού επιχρίσματος

Επιθυμητά προσόντα:

Κατοχή διπλώματος οδήγησης.

Αποστολή βιογραφικών, έως και 30/09/2019

στο: info@ellio.gr

ή μέσω ΕΛΤΑ στο:

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ»

Βαλτετσίου 11 , Τ.Κ. 10680, Αθήνα

Υπ’ όψιν κας Τσιαούση Τηλ. 2103620831-2

Θα υπάρξει συνέντευξη για όσες εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσεως.