Η Ιδιωτική Κλινική Μητέρα Ιωαννίνων, γνωστοποιεί την Αναγγελία θέσης Μαίας – Μαιευτή. Το Μαιευτικό τμήμα είναι ένας πολύ καλά οργανωμένος τομέας, που διενεργεί περί τους 150 τοκετούς ετησίως, με μεγάλη προσπάθεια και επιμονή στον φυσιολογικό τοκετό, όπως και στον αποκλειστικό θηλασμό. Οι μαίες λαμβάνουν μέρος σε καισαρικές τομές (εργαλειοδοσία) και σε διαγνωστικές πράξεις: ( αμνιοπαρακεντήσεις – βιοψίες Τροφοβλάστης).

Γνώσεις πάνω στους τομείς αυτούς καθώς και η άριστη γνώση της ελληνικής είναι σημαντικές προϋποθέσεις.

Προαιρετικά, θετικά προσμετρούνται τα κάτωθι:

1) Η εμπειρία
2) Η καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας.
3) Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ικανότητα γραμματειακής υποστήριξης και διαχείριση αποθήκης φαρμάκων.
4) Διάθεση εργασίας σε ευέλικτο ωράριο.
5) Δίπλωμα αντίστοιχο που να επιδεικνύει γνώση των αντιμετώπισης επειγόντων.

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή μαζί μας αφήνοντας τα στοιχεία του στον χώρο υποδοχής της κλινικής ή με έναν από τους ακόλουθους τρόπους.:

• Είτε με email στο mhtera.ioannina@gmail.com
• Είτε Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δωδώνης 44, Ιωάννινα 45221, Ελλάς.
Παρακαλείστε να αποστείλετε πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.

Για πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα: 26510-46672 / 26510-46938