Ζητείται Μαία για μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Ηράκλειο Κρήτης.

Επιθυμητά προσόντα:

Προϋπηρεσία στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Επαρκής γνώση αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι ενδιαφερόμενες να στείλουν τα βιογραφικά τους και πρόσφατη φωτογραφία στο email: makrigia.infertility@gmail.com