Η Γυναικολογική –Μαιευτική κλινική στη Κύπρο, European Medical Clinic, ζητά MAIA για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Αναγνωρισμένο Πτυχίο Μαιευτικής.
  • Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών-Μαιών Κύπρου
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα

Τι προσφέρουμε

  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων, αναλόγως πείρας και προσόντων.
  • 13ο Μισθό
  • Ανταγωνιστικό σύστημα κινήτρων (bonus scheme).
  • Διαμονή

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα
στο e-mail:  admin@europeanmedicalclinic.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ: 0035722662222