Ζητείται μαία σε ιατρείο γυναικολογίας και αναπαραγωγής, στην περιοχή του Αμαρουσίου. Μερική & full time, πενθήμερη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα:
– άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικά),
– άριστη γνώση τοποθέτησης φλέβας και λήψης αίματος,
-καλή γνώση χρήσης η/υ,
-να είναι επικοινωνιακή και συνεργάσιμη.
Σημαντική κρίνεται η ύπαρξη προϋπηρεσίας αλλά όχι απαραίτητη.
Όπως αποστείλετε βιογραφικό στην διεύθυνση info@fertilitydesign.com. Υπόψιν Κας Μόρφη Αικατερίνης.
Αιτήσεις δεκτές από 02/08/2021 έως 25/08/2021.

θέση εργασίας – αγγελία