Ζητείται άμεσα μαία για εργασία μερικής απασχόλησης σε ιατρείο προγεννητικού ελέγχου.

Επιθυμητή η καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή για καταχώρηση στοιχείων και η γνώση αγγλικής γλώσσας.

Παρακαλείσθε να αποστείλετε βιογραφικά στο email emvryomitrikisp@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2106451132