Ζητείται μαία για εργασία σε μαιευτικό – γυναικολογικό ιατρείο και για γραμματειακή υποστήριξη στην Αθήνα.

Πλήρης απασχόληση. Εμπειρία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή θα συνεκτιμηθεί.

Εύκολη πρόσβαση μέσω ΜΜΜ (μετρό Αμπελόκηποι)

Αποστείλατε σύντομο βιογραφικό στο athensjobs@hotmail.com