Παρακαλούμε δείτε τον νέο ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) των Μαιών, πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

ΚΑΔ ΜΑΙΩΝ_ΦΕΚ