Στοιχεία Εκδήλωσης: Ημερίδα Κολποσκόπησης – Παθολογίας Τραχήλου:«Η εξειδικευμένη γνώση δίπλα στον γυναικολόγο και τη γυναίκα»

Χώρος Διεξαγωγής: Υβριδικά

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021  

Διοργάνωση: Τμήμα Κολποσκόπησης & Τμήμα Εφαρμογών Laser κατώτερου γεννητικού συστήματος, ΜΗΤΕΡΑ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.mitera.gr  

ΑΦΙΣΑ