Πληροφορίες για το σεμινάριο στο ακόλουθο σύνδεσμο:

Σεμινάριο για Μαίες και Μαιευτές