Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι το ΔΣ του ΣΕΜΜΑ, αμέσως μετά την ενημέρωση ότι προγραμματίζεται συνεδρίαση της Επιτροπής κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων στο Υπουργείο Εργασίας, απέστειλε την από 13/4 επιστολή του, σχετικά με την συμπερίληψη των Μαιών-Μαιευτών στις Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες, ενώ ζητήθηκε άμεση συνάντηση προκειμένου να εκθέσει τις θέσεις του συλλόγου μας επί του θέματος.
επιστολήΣΕΜΜΑ_Ανθυγιεινό.pdf