ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 2022

προσκληση για αρχαιρεσίες2022

Έχοντες υπόψιν :

  1. Την από 10-02-2022 απόφαση του Δ.Σ του Συλλόγου  Επιστημόνων Μαιών- Μαιευτών Αθηνών, στην οποία ορίσθηκε ως ημέρα διεξαγωγής Αρχαιρεσιών η 10η Απριλίου 2022 προς ανάδειξη:

α) Οκτώ (8) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωματικών τους,

β) Πέντε (5) Τακτικών μελών και των αναπληρωματικών τους,  του Πειθαρχικού Συμβουλίου,

  1. Τις διατάξεις του από 15/28-12-1955 Β.Δ. «Περί Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών», όπως τροποποιήθηκε με το υπ` αριθμ.206/1966 Β.Δ και ισχύει τώρα,

ΚΑΛΟΥΜΕ

  1. Τις Μαίες & τους Μαιευτές που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του Συλλόγου μέχρι και τις 10-04-2020) και επιθυμούν να εκλεγούν για τα πιο πάνω αξιώματα, όπως μέχρι την 27η Μαρτίου 2022 υποβάλουν στο Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών τα υπό των άνωθεν Β.Δ Διαταγμάτων απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους υποψηφίους του Δ.Σ, ως και για τους υποψηφίους του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  2. Όλα τα μέλη του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του Συλλόγου μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2022 και έχουν εκπληρώσει τις προς τον Σύλλογο οικονομικές υποχρεώσεις τους μέχρι και του έτους 2022,

σε Γενική Συνέλευση την 10η Απριλίου 2022, ημέρα Κυριακή, από την ανατολή του ηλίου (ώρα έναρξης των Αρχαιρεσιών) μέχρι τη δύση του (ώρα λήξης των Αρχαιρεσιών) στα γραφεία του Συλλόγου, οδός Αρ.Παππά 2,  για την εκλογή :

α ) Οκτώ (8) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και

β )Πέντε (5) Τακτικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του  ΒΔ 347/55, οι μαίες-μαιευτές που επιθυμούν να ψηφίσουν και δεν μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία του ΣΕΜΜΑ, μπορούν να συμμετάσχουν δια της Προέδρου, ως αντιπροσώπου τους.

Για το σκοπό αυτό ο/η εκλογέας απευθύνει επιστολή-εξουσιοδότηση προς την Πρόεδρο που φέρει ευανάγνωστη και επικυρωμένη την υπογραφή της (είτε μέσω gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses ή μέσω ΚΕΠ). Με την επιστολή αυτή εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να ψηφίσει αντ’ αυτής στις αρχαιρεσίες. Την εξουσιοδότηση  με το ψηφοδέλτιο κλεισμένο σε λευκό φάκελο (διαστάσεων: 11,4 x 16,2) που δεν φέρει καμία ένδειξη κλείνει ο/η εκλογέας σε άλλο φάκελο στον οποίο αναγράφει ‘Πληρεξούσιος Επιστολή’ και φέρει το όνομα της προέδρου και τη διεύθυνση του Συλλόγου.

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4/22 ΣΤΙΣ 15.00.

Για να σας αποσταλεί πρότυπο εξουσιοδότησης με τα στοιχεία της Προέδρου, παρακαλούμε απευθυνθείτε μέσω mail στη γραμματεία.

Στους Παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε το ψηφοδέλτιο και την πρόσκληση σε αρχαιρεσίες :

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 2022

προσκληση για αρχαιρεσίες2022