Ερώτημα προς τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών με θέμα: “Ανάγκη προκήρυξης θέσεων Μαιευτικής όχι μόνο στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), αλλά και στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)”.

ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΕ ΚΑΙ ΠΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΉΣ