ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑΣ  (ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ)

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Υπηρεσίας Οικογενειακού Προγραμματισμού του ΚΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, παρέχεται η δυνατότητα προετοιμασίας εγκύων γυναικών και ζευγαριών σχετικά με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία.

Σκοπός της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι:

 • Η ενημέρωση των εγκύων γυναικών/ζευγαριών για τις ψυχικές και σωματικές αλλαγές και τις ανάγκες που προκύπτουν από την εγκυμοσύνη.
 • Η ψυχική και σωματική προετοιμασία των εγκύων/ζευγαριών για τον επερχόμενο τοκετό.
 • Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ασφάλειας των εγκύων γυναικών, στην αντιμετώπιση του τοκετού και την προετοιμασία της μητρότητας.
 • Η ενθάρρυνση της συμμετοχής του πατέρα στη φροντίδα, και την σημαντικότητα της περιγεννητικής περιόδου.
 • Η ενίσχυση του δεσμού του παιδιού με τους γονείς του.
 • Η ψυχική και σωματική ενδυνάμωση της μητέρας τον πρώτο καιρό μετά τον τοκετό.
 • Η ενημέρωση για τον μητρικό θηλασμό και τα οφέλη του.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε …5.. συναντήσεις.

Οι συναντήσεις αφορούν στην Προετοιμασία εγκύων/ζευγαριών για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τον θηλασμό, τη λοχεία, την περιποίηση του νεογνού και τον ρόλο του πατέρα.

Οι συναντήσεις γίνονται σε ομάδες, πρωί ή απόγευμα, κατόπιν ραντεβού και είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Πληροφορίες στα Τηλέφωνα επικοινωνίας : 214 4029760 εσωτ.105 και 129

Λόγω της πανδημίας covid -19και για όσο χρονικό διάστημα αυτή διαρκέσει, δίνεται η δυνατότητα διαδικτυακών μαθημάτων.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Υπηρεσίας Οικογενειακού Προγραμματισμού του ΚΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, παρέχεται η δυνατότητα:

 • Test pap
 • HPV DNA test
 • Κολποσκοπήσεων
 • Γυναικολογικά/μαιευτικά Υπερηχογραφήματα
 • Παρακολούθησης  κυήσεων
 • Τοποθέτησης ενδομήτριων σπειραμάτων
 • Συμβουλευτικής
 • Αγωγής Υγείας
 • Μαθημάτων προετοιμασίας γονεϊκότητας
 • Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού

 

Πληροφορίες στα Τηλέφωνα επικοινωνίας: 214 4029760 εσωτ.105 και 129

Λόγω της πανδημίας covid -19 και για όσο χρονικό διάστημα αυτή διαρκέσει, δίνεται η δυνατότητα διαδικτυακών μαθημάτων.