Παρακαλούμε δείτε στο κάτωθι αρχείο,  μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιείται από την Ιατρική σχολή Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Προκήρυξη 2023 ΔΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή_compressed