ΕΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙKEΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΜΑΓΓΙΝΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΩΡΑ 17.00- 18.30
Ομιλητής: Andreas Herbst
Associate Professor of Obstetrics and Gynaecology
Skȧnes University Hospital, Malmȍ-Lund, Sweden

Πατήστε το παρακάτω link για να δείτε λεπτομέρειες:

Methods of labor induction – Andreas Herbst