“Με χαρά σας κοινοποιούμε την πρόθεση της Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρείας να διεξάγει διαδικτυακή έρευνα στα πλαίσια των δράσεών της για την προαγωγή της υγείας των εγκύων γυναικών στην Ελλάδα.

Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει σε πανελλήνιο επίπεδο την επίδραση της επιδημίας του κορωνοϊού στην ψυχική και σωματική υγεία των εγκύων γυναικών καθώς και στην καθημερινότητά τους.

Μετά από την αποτύπωση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί σήμερα θα γίνει προσπάθεια να υπάρξουν προτάσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις ώστε να προαχθεί η υγεία των εγκύων γυναικών στην κρίσιμη χρονική περίοδο που βιώνουμε.

Η έρευνα αυτή απευθύνεται σε έγκυες γυναίκες.

Στην έρευνα αυτή θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα δημογραφικά σας στοιχεία και στη συνέχεια να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων. Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για την συμπλήρωσή τους είναι περίπου 10 λεπτά.

Τα δεδομένα που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς σκοπούς και τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στην επιστημονική κοινότητα και στο ευρύτερο κοινό.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Οι επιστημονικά υπεύθυνοι της έρευνας:
– Αγγελική Αντωνάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μαιευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
(email: angeliki.antonakou@mail.com)

– Δημήτρης Παπουτσής, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
(email: dimitrios.papoutsis@doctors.org.uk)

Ο σύνδεσμος για την έρευνα είναι εδώ:

https://forms.gle/e7TJjYVWFC5ZhZ5fA.

Πατήστε τώρα το σύνδεσμο για να συμμετάσχετε.

Μπορείτε επίσης να κοινοποιήσετε τον παραπάνω σύνδεσμο σε γυναίκες που γνωρίζετε πως διανύουν περίοδο εγκυμοσύνης και οι οποίες ενδεχομένως να μην έχουν πρόσβαση στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθούν για την έρευνα.”