Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα την πρόσκληση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κας Μ. Συρεγγέλα για τη διαδικτυακή εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00-12:00 με θέμα «Ισότητα στην Πράξη πολιτικές- δράσεις- προτάσεις».

Στην πρόσκληση θα βρείτε τον υπερσύνδεσμο για την απευθείας σύνδεση στην εκδήλωση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ