Δείτε στο ακόλουθο link οδηγίες για τη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού:

https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/Home.aspx?fbclid=IwAR31o3YHeTU2NRuU2ok6SiyE25o9PpmJ7_KVBINFxWCTBLFgWcJgSnQnay8