Δελτίο Τύπου_Συνάντηση ΔΣ με ΑνΥπουργό Υγείας κ.Γκάγκα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση ΣΕΜΜΑ με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κα. Γκάγκα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Πανδημία και ο ρόλος της Μαίας.
 2. Δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης- αίτηση ακύρωσης κατά της ΗΔΙΚΑ.
 3. Οργανισμοί Νοσοκομείων και Μαιευτικό επάγγελμα (ενδεικτικά επισυνάπτεται η εισήγηση που αφορά το Νοσοκ. Αττικόν καθώς και προηγούμενη σχετική πρόταση του Συλλόγου)
 4. Πρόταση καθηκοντολογίου & πρόταση σχετικά με προϋποθέσεις λειτουργίας Κέντρων Μαιών.

 

Στις 24 Ιανουαρίου 2022 περί ώρας 14.00 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση, του ΣΕΜΜΑ με την Αν. Υπουργό κα Γκάγκα προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τον κλάδο.

 • Αρχικά έγινε λόγος για τη συμβολή των Μαιών στην πανδημία της Covid 19 και τονίστηκε ο κίνδυνος υποβάθμισης της περιγεννητικής φροντίδας από την εξ ολοκλήρου μετατροπή των κέντρων υγείας σε εμβολιαστικά κέντρα καθώς και από την αποδυνάμωση των μαιευτικών και γυναικολογικών τμημάτων για την ενίσχυση των τμημάτων Covid.
 • Εν συνεχεία, έγινε αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών 2021-2022. Το θέμα που επιλέχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) είναι η «Ασφαλής φροντίδα για τη μητέρα και το νεογέννητο», καθώς οι κίνδυνοι στους οποίους δυνητικά εκτίθενται οι γυναίκες και τα νεογέννητα, όταν δεν λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφαλή φροντίδα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό.
 • Ενημερώθηκε η υπουργός για την αίτηση ακύρωσης της σιωπηλής απόρριψης του γραπτού αιτήματος του ΣΕΜΜΑ προς το τμήμα Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΙΔΙΚΑ) με την οποία ζητούσε να δοθεί στις μαίες και τους μαιευτές, σε ολόκληρη την επικράτεια, δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με άμεση ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας πιστοποίησης, στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 103 του ν. 4600/2019, το οποίο τροποποίησε τα σχετικά άρθρα του ν. 3892/2010.
 • Παρουσιάστηκε ολοκληρωμένη πρόταση, με προϋποθέσεις λειτουργίας, για τη δημιουργία Κέντρων Μαιών-Μαιευτών. Τονίστηκαν οφέλη για τη περιγεννητική υγεία, και για το σύστημα υγείας της χώρας γενικότερα.
 • Συζητήθηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας κέντρων φυσικού τοκετού στη χώρα μας και η συμβολή τους στη βελτίωση των δεικτών περιγεννητικής υγείας με μείωση του ποσοστού καισαρικών τομών και με αύξηση του ποσοστού αποκλειστικού μητρικού θηλασμού.
 • Έγινε αναφορά στην αναγκαιότητα και το σκοπό της επικαιροποίησης του καθηκοντολογίου και παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι θέσεις εργασίας των μαιών βάσει των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
 • Συζητήθηκε η δυσλειτουργία που παρατηρείται λόγω της υπαγωγής των μαιευτικών/γυναικολογικών και νεογνικών τμημάτων στους υφιστάμενους τομείς της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και η αναγκαιότητα δημιουργίας Τομέα Περιγεννητικής και Γυναικολογικής Υγείας.
 • Τέλος, η κα Γκάγκα μας διαβεβαίωσε ότι στις προσεχείς προκηρύξεις μαιών έχει ληφθεί μέριμνα και για τους αποφοίτους ΠΕ Μαιευτικής (οι προβλεπόμενες έως τώρα θέσεις αφορούν μόνο αποφοίτους ΤΕ Μαιευτικής).

 

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Μ.Μ.Α.

Πρόεδρος: Βιβιλάκη Βικτωρία

Αντιπρόεδρος: Λεμπέση Μαρία

Γ.Γραμματέας: Τάσκου Χρυσούλα

Ταμίας: Γιαξή Παρασκευή

Μέλη:

Βασιώτου Ελένη

Γουρουντή Κλεάνθη

Δημητροπούλου Ευγενία

Νικολοπούλου Ουρανία