Μαία με οργανική θέση στο ΠΓΝ Αττικόν αναζητά Μαία – Μαιευτή με οργανική θέση σε κάποιο από τα ακόλουθα νοσοκομεία: Έλενα Αλεξάνδρα και Αρεταίειο για αμοιβαία μετάταξη.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Γιώτα Μπακομιχάλη : Τηλ: 6997029440, 210 9246561

Mail: bacomichali@hotmail.com