Μαία διορισμένη στο  Γ.Ν Ρεθύμνου,
ζητά αμοιβαία μετάταξη με Μαία / Μαιευτή σε νοσοκομείο της Αττικής.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6932281230
Email: georgialibe@hotmail.com