Μαία διορισμένη στο Μαιευτικό/Γυναικολογικό τμήμα του Γ.Ν. Χανίων Κρήτης ζητά αμοιβαία μετάταξη σε νοσοκομείο ή ΚΥ της Αττικής.

κιν.6944334803.