Μαία με οργανική θέση στο Π.Γ.Ν.Πατρών ζητά αμοιβαία μετάταξη με μαία-μαιευτή σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας της Αθήνας.

Τηλ επικοινωνίας: 6944377633