Για πληροφορίες ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

83o Σεμινάριο Μαιευτικού Επείγοντος ALSO
(Advanced Life Support in Obstetrics)