ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΑΙΕΣ & ΜΑΙΕΥΤΕΣ

1) Καλούνται όσοι επιθυμούν να υποβάλουν περίληψη στο Συνέδριο να ακολουθήσουν τις οδηγίες:

CALL FOR ABSTRACTS

All Abstracts of the Congress will be published in the scientific journal “European Journal of Midwifery”. It is necessary to follow the above instructions.

2) Καλούνται τα μέλη που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για μέλη της οργανωτικής επιτροπής να αποστείλουν mail στο sema-icm@otenet.gr. Βασική προϋπόθεση η γνώση αγγλικών επιπέδου Β2 και Η/Υ.

Τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, θα προκύψουν μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί κατά τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΜΜΑ στις 19/2 στο ξενοδοχείο Royal Olympic.

Dear Colleagues and Friends,

With great pleasure we invite you to participate in the 7th EMA Education Conference in Athens, which is being held in Athens, on October 26-29, 2023 at the Dolce Athens Attica Riviera Hotel, in Vravrona.

On this occasion, we will meet again, discuss issues of concern and be informed about the digitization of midwifery education.

The purpose of this conference is to create an arena for discussion in order to exchange experiences concerning the educational options and finally to improve the quality in the different national programmes of midwifery education.

Midwifery educationalists, professional organisations and midwifery practitioners will have the opportunity to attend the Conference, in order to provide an exciting opportunity for increasing awareness of educational issues and developing closer links between different countries and organisations.

We have to be informed about the rapid development of knowledge in our science and the digital evolution in the context of our profession. We have to share our ideas and support midwifery education in Europe in the aim of domesticating digital skills in midwifes

It is very important to familiarize ourselves in the digital evolution of our profession. We have to share our ideas and support midwifery education in the aim of domesticating digital skills in midwifes

I warmly thank the speakers, the members of the local and international scientific and organizational committee, who participate and contribute to the success of our Pan-European Conference.

Your presence will be a great joy and honor.

Victoria Vivilaki

RM, PGCERT, MMEDSC, PHD

President of the Congress

CALL FOR ABSTRACTS

All Abstracts of the Congress will be published in the scientific journal “European Journal of Midwifery”. It is necessary to follow the above instructions.

 

REGISTRATION

Early Bird Registration

Now open!

Visit the congress website: www.emaeducation2023.gr

Should you have any inquiries, please send us an email

We will be happy to assist.

CONFERENCE SECRETARIAT
PROOPSIS  

Tel.: 210 5244760, 210 5773361

Email: info@ema2023.gr

 

CALL FOR ABSTRACTS