Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μαίας που πλησιάζει, είναι σημαντικό να επικοινωνήσουμε την αξία της μαιευτικής στο ευρύ κοινό.

 

Η μαιευτική είναι μια συνεργασία μεταξύ της γυναίκας και της μαίας της/ του μαιευτή της, που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Τα συστήματα Υγείας και άλλοι επαγγελματίες Υγείας μπορούν να μάθουν πολλά από αυτή τη σχέση, όπως:

 

✅ Πώς να ακούτε και να σέβεστε την αυτοδιάθεση του σώματος και τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε ατόμου.

✅ Πώς η εκπαίδευση υγείας και οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας αποτελούν το πρώτο βήμα για τη βελτίωση της ευημερίας της κοινωνίας.

✅ Πόσο σημαντικό είναι για τους επαγγελματίες Υγείας να συνηγορούν υπέρ των ανθρώπων που φροντίζουν.

✅ Πώς τα μοντέλα φροντίδας οικοδομούν εμπιστοσύνη και εξατομικευμένες προσεγγίσεις για τη φροντίδα και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων Υγείας.

 

Η σχέση μεταξύ γυναικών και μαιών λειτουργεί ως παράδειγμα για το πώς να χτίσουμε ανθεκτικά, βιώσιμα συστήματα υγείας που θα θέτουν στο επίκεντρο τους ανθρώπους.

 

#semma #midwives #IDM2023 #Evidencetoreality