🔸 Ιδιαίτερη χαρά αλλά και τιμή ήταν για το Σύλλογό μας η Επιστολή που λάβαμε από τον Υπουργό Υγείας, κ.Θάνο Πλεύρη, με αφορμή τη συνεργασία που είχαμε ως εκπρόσωποι του μαιευτικού κλάδου στην Αθήνα. 

🩺 Η κίνηση αυτή αποτελεί πρωτίστως μία αναγνώριση για την προσφορά των μαιών και των μαιευτών στο εθνικό σύστημα υγείας, αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας. Θεωρούμε πως οι μαίες/μαιευτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ραχοκοκαλιάς του συστήματος υγείας, αφού συντελούν στη διαδικασία του τοκετού και διασφαλίζουν τη φροντίδα τόσο του νεογνού όσο και της μητέρας.

Προς αυτή την κατεύθυνση ήταν οι ρυθμίσεις του νόμου για την προαγωγή του φυσικού τοκετού, την πιστοποίηση των κέντρων φυσικού τοκετού, καθώς και το πρόγραμμα “Μαίες στο σπίτι”, για τις οποίες συνεργάστηκε ο Σύλλογός μας με το Υπουργείο Υγείας. 

Πέραν όμως αυτών των θετικών βημάτων, παραμένει σε εκκρεμότητα μια σειρά θεμάτων:

✔️ Να δοθεί στις μαίες/μαιευτές, σε ολόκληρη την επικράτεια, δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με άμεση ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας πιστοποίησης, στο ηλεκτρονικό σύστημα (άρ. 103 ν. 4600/2019).

✔️ Να αποκατασταθεί η αδικία αναφορικά με το  επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και να υπαχθούν οι μαίες/μαιευτές στην Α’ κατηγορία (αντί της Β’).

✔️ Να γίνουν νέες προσλήψεις σε μαιευτικό προσωπικό σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια).

Ο ΣΕΜΜΑ είναι πάντα ανοιχτός για συζήτηση και συνεργασία με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία προς όφελος του κλάδου.